1. Elemente definitorii

Descriere

Termenii si conditiile generale prevazute in continuare se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre S.C. DALEXA S.R.L., prin intermediul magazinului virtual www.dalexa.ro catre Cumparator si pot modificate oricand de catre Vanzator, fara o notificare prealabila.

Astfel, urmatorii termeni vor insemna:

Cumparator – persoana fizica / persoana juridica sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.

Vanzator – societatea comerciala S.C. DALEXA S.R.L., avand sediul social in mun. Craiova, B-dul Oltenia, jud.Dolj, Romania, nr. de inregistrare la Registrul Comertului : J16/324/2007, CIF RO21121595, email: contact@dalexa.ro, tel.: 0729 156423

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile iar Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator.

Drepturi de proprietate Intelectuala ( in cele ce urmeaza DPI ) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-How, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificatii – toate specificatiile si/ sau descrierile Bunurilor si serviciiilor asa cum sunt precizate in Comanda.

2. Documente contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.
Comanda va fi compusa din urmatoarele documente , in ordinea importantei:
a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni si conditii
Daca Vanzatorul confirma Comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Confirmarea comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail).
Preturile produselor din comanda sunt valabile 2 zile lucratoare de la data inregistrarii comenzii.

3. Extinderea obligatiilor contractuale

a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile cumparatorului;

b. Informatiile prezentate pe site-ul vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametri pentru care a fost achizitionat;

c. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vis-a-vis de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea “contact”.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una din informatiile primite de la Vanzator.

De asemenea, numele site-ului si insemnele grafice apartin S.C. DALEXA S.R.L. si nu pot fi preluate, copiate sau folosite , fara acordul scris al proprietarului.

5. CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. ele pot fi utilizate numai pentru executarea Contractului / Comenzii si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste.

Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la Comanda fara consimtamantul pralabil scris al Vanzatorului.

6. Termene si penalitati

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si / sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea Vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.

In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina proprie plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.

In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, aceasta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.

7. FACTURARE – PLATI

Preturile produselor si serviciilor afisate in cadrul site-ului www.dalexa.ro includ T.V.A. conform legii in vigoare.

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Vanzatorul www.dalexa.ro va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii precum si pentru orice alte plati aferente Comenzii exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Cumparatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau.

Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Cotul sau si sa acceseze informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.

Prin aceasta modalitate de comunicare Cumparatorul, accesand Contul sau de pe www.dalexa.ro, va detine o evidenta a facturilor emise de www.dalexa.ro, putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o doreste.

Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin adaugarea acestora de catre www.dalexa.ro in Contul de client sau prin posta electronica , la adresa de e-mail mentionata in Contul sau.

In cazul in care aceste informatii sunt indisponibile pentru 48 de ore in contul de client, va rugam sa ne sesizati acest aspect pe adresa de mail: contact@dalexa.ro

8. RISCURI SI RESPONSABILITATI

a. Livrare

Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-dood catre Cumpartor.

b. Transport – Ambalare

In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.

Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

9. TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in Comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita cumparatorului deschiderea coletelor inainte se semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

10. RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau orice terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

11. FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil , in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

12. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre www.dalexa.ro si utilizatori / clienti / cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.